Mgr. et Bc. Jana Biňovcová

koordinátorka duchovní a terapeutické péče

Mgr. et Bc. Jana Biňovcová působí v Domově Sulická jako koordinátorka duchovní a terapeutické péče. Vystudovala sociální práci a speciální pedagogiku. Ve své praxi se zaměřuje na spiritualitu osob s mentálním postižením a jejich doprovázení, zároveň je garantem konceptu Snoezelen v Domově Sulická. V životě se řídí myšlenkou: „Pokud chceš rychle vystoupat na vrchol, utíkej sám. Pokud chceš, aby Tvoje putování mělo smysl, vydej se na cestu s dobrými lidmi.“