Vzdělávejme se s Domovem Sulická

Nabízíme akreditované kurzy v sociálních službách. Kurzy pořádáme v Domově Sulická nebo na klíč přímo u vás ve vašem zařízení. Všechny kurzy jsou akreditované u MPSV. Těšíme se na vás!

Více

Nabízené kurzy

Nesuď nikoho, dokud nejdeš v jeho botách aneb jeden den ze života člověka se zdravotním postižením

více o kurzu

Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách

více o kurzu

Úvod do problematiky zdravotního postižení pro pomáhající profese

více o kurzu

Úvod do problematiky mentálního postižení pro pomáhající profese

více o kurzu

Ředitel sociální služby jako krizový manažer nejen v době pandemie

více o kurzu

Duchovní potřeby u osob s mentálním znevýhodněním

více o kurzu

Úvod do řízení změny v sociálních službách

více o kurzu

Základy komunikace s lidmi s MP a PAS v prostředí sociálních služeb

více o kurzu