O nás

Domov Sulická poskytuje celoroční pobytovou službu seniorům a lidem s mentálním nebo kombinovaným postižením. Nabízí tři druhy sociálních služeb – domov pro seniory, domov pro osoby se zdravotním postižením a chráněné bydlení. V Domově se využívá přístup zaměřený na člověka, který se odráží ve všech oblastech podpory klienta. Ten staví na respektu k individualitě každého člověka, na dodržování jeho nezadatelných práv a hájení zájmů a na podpoře samostatnosti.

V současné době se rozhodl Domov Sulická příklady dobré praxe předávat dál, a proto nabízí akreditované kurzy kolegům v pomáhajících profesích.

„Na všechny kurzy jsme získali akreditace MPSV a věřím, že v rámci našich zkušeností máme kolegům v oboru co nabídnout. Všechny kurzy máme připravené i v on-line formátu,“ říká ředitelka Domova Sulická Lenka Kohoutová.


Lenka Kohoutová

Bc. Lenka Kohoutová

ředitelka Domova Sulická

Snažím se o to, aby Domov Sulická byl důstojným a příjemným domovem pro lidi s mentálním postižením. Jsme komunita klientů, zaměstnanců, rodin, dobrovolníků a spřízněných duší, společně provázíme životem jeden druhého. Občas se ztrácím v tom, kdo koho vlastně provází.