Mgr. Lenka Křepelová

externí lektor - kurz PSS

Mgr. Lenka Křepelová vystudovala Střední zdravotnickou školu a ošetřovatelství na VŠPJ a JCU. Následně absolvovala specializační studium v intenzivní péči. Pracovní zkušenosti získala na oddělení ARO v Brně, následně na chirurgické ambulanci a jako sestra v domácí péči. Nyní pracuje na JIP infekčního oddělení jihlavské nemocnice. Zároveň vyučuje odborné předměty na Střední zdravotnické škole v Jihlavě. Ve volném čase se věnuje své rodině a odpočívá při práci na zahradě.