Bc. Kateřina Kubíková, DiS.

Vedoucí metodického úseku

V Domově Sulická působím 19 let. Nejdříve na pozici pracovníka v sociálních službách, poté jsem 3 roky vedla domácnost C. V současné době pracuji na pozici metodik kvality sociální služby, kde mohu uplatnit poznatky získané za léta praxe. Vystudovala jsem VOŠ a VŠ se zaměřením na sociální práci. Životním mottem pak pro mě je: „Stále je, co se učit, nejen novým poznatkům, ale i trpělivosti a hledání nových cest (mnohdy i netradičních)“.