Vzdělávejme se s Domovem Sulická

Nabízíme akreditované kurzy v sociálních službách. Kurzy pořádáme v Domově Sulická nebo na klíč přímo u vás ve vašem zařízení. Všechny kurzy jsou akreditované u MPSV. Těšíme se na vás!

Více

Nabízené kurzy / Zdravotníci

Úvod do problematiky zdravotního postižení pro pomáhající profese

více o kurzu

Ředitel sociální služby jako krizový manažer nejen v době pandemie

více o kurzu